Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego 艁ukasza Choroma艅skiego, to kancelaria wsp贸艂pracuj膮ca z szeregiem specjalist贸w, takich jak doradcy podatkowi, ksi臋gowi, rewidenci, rzecznicy patentowi, notariusze oraz prawnicy wyspecjalizowani w odpowiednich dzia艂ach prawnych.

O NAS

Pomoc Prawna

Kancelaria oferuje swoje us艂ugi i pomoc prawn膮 osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym w ca艂ej Polsce. G艂贸wnie zajmuje si臋 prawem procesowym, reprezentacj膮 przed s膮dami powszechnymi i Administracyjnymi oraz przed organami administracji pa艅stwowej (rz膮dowej i samorz膮dowej).

OFERTA

Napisz do nas

Zapoznaj si臋 z nasz膮 ofert膮...

OFERTA

 

Kancelaria Radcy Prawnego 艁ukasza Choroma艅skiego powsta艂a w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym.

Kancelaria udziela pomocy prawnej pocz膮wszy od porad prawnych i sporz膮dzania wszelkich pism procesowych oraz opinii prawnych, prowadzenia negocjacji a偶 po reprezentowanie przed s膮dami wszystkich instancji, organami administracyjnymi, jak te偶 innymi instytucjami.

Kluczow膮 kwesti膮 dla skutecznego reprezentowania interesów Klienta jest indywidualne podej艣cie do ka偶dej ze spraw. W obs艂udze prawnej Kancelaria przedstawia rzeteln膮 ocen臋 stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, maj膮c na uwadze przede wszystkim mo偶liwie najpe艂niejsz膮 realizacj臋 interesów Klienta. Kancelaria prowadzi sprawy unikaj膮c zb臋dnych kosztów post臋powania i zawi艂o艣ci proceduralnych, d膮偶膮c do sprawnego i efektywnego rozwi膮zania problemów Klienta.

Kancelaria zapewnia swoim Klientom dyskrecj臋, elastyczno艣膰 w zakresie ustalania czasu 艣wiadczonych us艂ug oraz 偶yczliw膮 atmosfer臋. Dzia艂alno艣膰 Kancelarii opiera si臋 na zasadzie etyki zawodowej. Wszystkie informacje powierzone Kancelarii s膮 chronione tajemnic膮 zawodow膮.

Nasza firma proponuje Pa艅stwu nast臋puj膮ce us艂ugi:

  Prawo Cywilne:

 • przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie ró偶norodnych umów funkcjonuj膮cych w obrocie gospodarczym;
 • obs艂uga prawna na etapie post臋powania s膮dowego, zabezpieczaj膮cego i egzekucyjnego.

  Prawo Pracy i Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych:

 • doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy;
 • prowadzenie negocjacji dotycz膮cych wszelkich rodzajów Umów
 • przygotowywanie umów dotycz膮cych zakazu konkurencji;
 • reprezentowanie klientów w S膮dzie Pracy

  Prawo Handlowe:

 • tworzenie Spó艂ek (sporz膮dzanie aktu za艂o偶ycielskiego, zg艂oszenie Spó艂ki we w艂a艣ciwych urz臋dach i rejestrach)
 • obs艂uga organów Spó艂ki (posiedzenia Zarz膮du, posiedzenia Rady Nadzorczej, Zgromadze艅 Wspó艂ników)
 • likwidacja Spó艂ek, post臋powanie upad艂o艣ciowe i naprawcze;

  Prawo Administracyjne:

 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji, zezwole艅;
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej

  Pomoc os. fiz. w sprawach:

 • spadków i darowizn;
 • sprawy rodzinne (rozwody, umowy maj膮tkowe ma艂偶e艅skie)
 • postepowanie s膮dowe w sprawach o zap艂at臋;

Zapraszamy do wsp贸艂pracy, a w przypadku jakichkolwiek pyta艅 prosimy o KONTAKT

Zakres Us艂ug

Radca Prawny - 艁ukasz Choroma艅ski

Do ka偶dej rozprawy nasi prawnicy, wsp贸艂pracuj膮cy z Kancelari膮 przygotowuj膮 si臋 z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i dba艂o艣ci膮 o szczeg贸艂y. Pe艂nomocnicy s膮 w sta艂ym kontakcie z Klientem, omawiaj膮 niezb臋dne kwestie oraz informuj膮 na bie偶膮co o przebiegu sprawy. Reprezentacja obejmuje sporz膮dzanie wszelkich pism procesowych, jak i udzia艂 w rozprawach.

Prawo cywilne


Przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie r贸偶norodnych um贸w funkcjonuj膮cych w obrocie gospodarczym, obs艂uga prawna na etapie post臋powania s膮dowego, zabezpieczaj膮cego i egzekucyjnego.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski

Prawo handlowe


Tworzenie Sp贸艂ek, obs艂uga organ贸w Sp贸艂ki, likwidacja Sp贸艂ek, post臋powanie upad艂o艣ciowe i naprawcze.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski

Prawo pracy


Doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy, prowadzenie negocjacji dotycz膮cych wszelkich rodzaj贸w Um贸w, przygotowywanie um贸w, reprezentowanie klient贸w w S膮dzie Pracy.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski

Prawo administracyjne


Pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji, zezwole艅, reprezentowanie klient贸w przed organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski

Pomoc indywidualna


Pomagamy w sprawach rodzinnych (rozwody, umowy ma艂偶e艅skie) post臋powania s膮dowe w sprawach o zap艂at臋 oraz w sprawach spadk贸w i darowizn.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski