Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego 艁ukasza Choroma艅skiego, to kancelaria wsp贸艂pracuj膮ca z szeregiem specjalist贸w, takich jak doradcy podatkowi, ksi臋gowi, rewidenci, rzecznicy patentowi, notariusze oraz prawnicy wyspecjalizowani w odpowiednich dzia艂ach prawnych.

O NAS

Pomoc Prawna

Kancelaria oferuje swoje us艂ugi i pomoc prawn膮 osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym w ca艂ej Polsce. G艂贸wnie zajmuje si臋 prawem procesowym, reprezentacj膮 przed s膮dami powszechnymi i Administracyjnymi oraz przed organami administracji pa艅stwowej (rz膮dowej i samorz膮dowej).

OFERTA

Napisz do nas

Radca Prawny - 艁ukasz Choroma艅ski

O NAS

 

Kancelaria Radcy Prawnego 艁ukasza Choroma艅skiego, to kancelaria wspó艂pracuj膮ca z szeregiem specjalistów, takich jak doradcy podatkowi, ksi臋gowi, rewidenci, rzecznicy patentowi, notariusze oraz prawnicy wyspecjalizowani w odpowiednich dzia艂ach prawnych, m.in. w prawie rodzinnym, spadkowym, pracy, obrotu nieruchomo艣ciami, ale przede wszystkim prawie gospodarczym.

Kancelaria oferuje swoje us艂ugi i pomoc prawn膮 osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym w ca艂ej Polsce. G艂ównie zajmuje si臋 prawem procesowym, reprezentacj膮 przed s膮dami powszechnymi i Administracyjnymi oraz przed organami administracji pa艅stwowej (rz膮dowej i samorz膮dowej).

Nasza Kancelaria 艣wiadczy us艂ugi na wielu polach. Pomagamy wszystkim, którzy naszej pomocy potrzebuj膮.

 

Kogo reprezentujemy


W zakresie post臋powa艅 s膮dowych us艂ugi 艣wiadczone przez Kancelari臋 obejmuj膮 reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami s膮dów powszechnych i administracyjnych, przed S膮dem Najwy偶szym, Naczelnym S膮dem Administracyjnym, a tak偶e przed s膮dami arbitra偶owymi. Obejmuj膮 one sprawy z zakresu wielu dziedzin prawa, w szczególno艣ci prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego.

Reprezentujemy pracowników przed s膮dami pracy. Zarówno w sporach zbiorowych, jak i indywidualnych. Posiadamy do艣wiadczenie procesowe oraz negocjacyjne.

 

Przygotowanie do sprawy


Do ka偶dej rozprawy nasi prawnicy, wspó艂pracuj膮cy z Kancelari膮 przygotowuj膮 si臋 z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i dba艂o艣ci膮 o szczegó艂y. Pe艂nomocnicy s膮 w sta艂ym kontakcie z Klientem, omawiaj膮 niezb臋dne kwestie oraz informuj膮 na bie偶膮co o przebiegu sprawy. Reprezentacja obejmuje sporz膮dzanie wszelkich pism procesowych, jak i udzia艂 w rozprawach.

 

Stawiamy na do艣wiadczenie


Posiadamy wieloletnie do艣wiadczenie w zakresie odzyskiwania nale偶no艣ci. Udzielamy równie偶 porad w zakresie zabezpieczenia nale偶no艣ci. Prowadzimy negocjacje z d艂u偶nikami, post臋powania s膮dowe, a tak偶e uczestniczymy w post臋powaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.

Posiadamy bogate i wszechstronne do艣wiadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy w relacjach pracodawca - pracownik. Doradzamy w zakresie umów o prac臋, kontraktów mened偶erskich, jak równie偶 umów o zakazie konkurencji.

 

Nasze us艂ugi


艢wiadczymy us艂ugi w zakresie doradztwa i reprezentacji przed organami administracji publicznej. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz organizacji.

Doradztwo i reprezentacja obejmuj膮 post臋powania administracyjne, s膮dowo-administracyjne oraz post臋powania egzekucyjne w administracji.

艢wiadczymy pomoc prawn膮 w zakresie:

  • Obs艂ugi prawnej zgromadze艅 wspólników, walnych zgromadze艅 w spó艂dzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, doradztwa w kwestiach prawnych zarz膮dom oraz radom nadzorczym spó艂ek i spó艂dzielni, przedsi臋biorcom oraz innym uczestnikom obrotu gospodarczego i zawodowego.
  • Obs艂ugi Klientów indywidualnych, a tak偶e sta艂ej i dora藕nej obs艂ugi prawnej (spó艂ek prawa handlowego, spó艂dzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsi臋biorstw, przedsi臋biorców, organizacji pozarz膮dowych, zak艂adów opieki zdrowotnej, stowarzysze艅, fundacji, developerów).
  • 艢wiadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, wekslowego, cywilnego (odszkodowania i "prawo umów handlowych"), autorskiego i prawa w艂asno艣ci przemys艂owej, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa pracy i ubezpiecze艅 spo艂ecznych; zajmuje si臋 równie偶 szeroko rozumian膮 problematyk膮 zwi膮zan膮 z nieruchomo艣ciami, prawem spó艂dzielczym i lokatorskim.
Zakres Us艂ug

Radca Prawny - 艁ukasz Choroma艅ski

Do ka偶dej rozprawy nasi prawnicy, wsp贸艂pracuj膮cy z Kancelari膮 przygotowuj膮 si臋 z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i dba艂o艣ci膮 o szczeg贸艂y. Pe艂nomocnicy s膮 w sta艂ym kontakcie z Klientem, omawiaj膮 niezb臋dne kwestie oraz informuj膮 na bie偶膮co o przebiegu sprawy. Reprezentacja obejmuje sporz膮dzanie wszelkich pism procesowych, jak i udzia艂 w rozprawach.

Prawo cywilne


Przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie r贸偶norodnych um贸w funkcjonuj膮cych w obrocie gospodarczym, obs艂uga prawna na etapie post臋powania s膮dowego, zabezpieczaj膮cego i egzekucyjnego.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski

Prawo handlowe


Tworzenie Sp贸艂ek, obs艂uga organ贸w Sp贸艂ki, likwidacja Sp贸艂ek, post臋powanie upad艂o艣ciowe i naprawcze.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski

Prawo pracy


Doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy, prowadzenie negocjacji dotycz膮cych wszelkich rodzaj贸w Um贸w, przygotowywanie um贸w, reprezentowanie klient贸w w S膮dzie Pracy.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski

Prawo administracyjne


Pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji, zezwole艅, reprezentowanie klient贸w przed organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski

Pomoc indywidualna


Pomagamy w sprawach rodzinnych (rozwody, umowy ma艂偶e艅skie) post臋powania s膮dowe w sprawach o zap艂at臋 oraz w sprawach spadk贸w i darowizn.


RADCA PRAWNY 艁ukasz Choroma艅ski